Norsk orienteringPå hjemmesidene til Akershus og Oslo Orienteringskrets: www.orientering.no  finner du mye nyttig info.