Styret

Kontakt oss
Leder Ronny Skaug:
r.skaug@gmail.com 

Styret i orienteringsgruppa er underlagt hovedstyret i Driv IL. Styret i orienteringsgruppa velges på orienteringsgruppas årlige møte og blir formelt godkjent på hovedlagets årsmøte.

Styret i orienteringsgruppa


Verv Navn E-post
Leder Ronny Skaug r.skaug@gmail.com 
Sekretær Erling Rost
Kasserer Trond Wettergreen
Styremedlem Unni Østlie
Materialforvalter Per-Erik Østlie
Turorientering
Sturla Kaasa sr 

Turorientering
Anne Kaasa

Rekruttering Nils-Petter Wiik
Kartkomite Per-Erik Østlie

Kartkomite Ronny Skaug

Valgkomite Unni Østlie
Oppdatert 29.03.2023