Styret

Kontakt oss

Styret i orienteringsgruppa er underlagt hovedstyret i Driv IL. Styret i orienteringsgruppa velges på orienteringsgruppas årsmøte og blir formelt godkjent på hovedlagets årsmøte. Leder i orienteringsgruppa sitter også i hovedstyret i Driv IL

Styret 2021:

Styret i orienteringsgruppaVerv Navn E-post
Leder Ronny Skaug
Sekretær Erling Rost
Kasserer Trond Wettergreen
Styremedlem Unni Østlie
Materialforvalter Per-Erik Østlie
Turorientering
Sturla Kaasa sr 

Turorientering
Anne Kaasa

Rekruttering Nils-Petter Wiik
Kartkomite Per-Erik Østlie

KartkomiteRonny Skaug

Valgkomite Unni Østlie