Turorientering og allemannsretten

Postet av Driv IL den 29. Mai 2017

I Norge gir allemannsretten og friluftsloven oss alle adgang og rettigheter til å ferdes i skog og mark. Samtidig krever loven vi tar hensyn til andre og respektere de begrensninger friluftsloven gir i forhold til forbud mot ferdsel over dyrket mark i sommerhalvåret og ferdsel over gårdstun.Samme begrensninger vil selvsagt gjelde for villahager.

I år ligger enkelte poster svært nær boligområder, dyrket mark og gårdstun.Orienteringsgruppa i Driv vil derfor oppfordre alle til å ta hensyn og resepktere friluftslovens bestemmelser.

Seinere i sommer kan dere høste både multer, blåbær, tyttebær og villbringebær på og nær mange av postene.Se for øvrig informasjon i turorienteringskonvolutten om hvilke myrer som er bra multemyrer.

Med dette ønsker vi alle mange flotte turer i skogen i sommer.

For orienteringsgruppa i Driv IL

Nils-Petter Wiik

turorienteringsansvarlig


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.